CCS Nederland

Talis
"Wij zijn als opdrachtgever in aanraking gekomen met CCS in onderaanneming. Door de geleverde goede kwaliteit werken we nu ook rechtstreeks met CCS Nederland."

Jacobs Beheersbaar Onderhoud
"De service is altijd en in elke vorm goed, onze klanten zijn tevreden - anders was CCS Nederland niet onze hofleverancier - en wij hopen nog voor zeer lange tijd samen te werken."

Portaal
“Wij hebben CCS Nederland ingeschakeld voor reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden en planmatig onderhoud aan de complexen die wij beheren. Van collega’s hoorde ik al eerder over de betrouwbaarheid en zorgvuldigheid waarmee CCS Nederland te werk gaat."

Portaal Nijmegen
“Als adviseur leefbare wijken in Nijmegen kom ik veel onverwachte situaties tegen. Denk aan graffiti, vervuilde woningen en panden met achterstallig onderhoud. In dit soort gevallen is het fijn als er een bedrijf als CCS Nederland het verschil voor je kan maken."

Talis
“CCS Nederland is een prettig schoonmaakbedrijf om mee samen te werken. Waarom? Ze zijn betrouwbaar, werken netjes en zijn snel inzetbaar."

Talen Vastgoedonderhoud

“Talen Vastgoedonderhoud werkt al jarenlang samen met CCS Nederland. Dit is vooral ontstaan doordat Talen Vastgoed-onderhoud een aantal kernwaarden belangrijk vindt, waarnaar ze ook binnen CCS Nederland handelen."

Hagemans

“De belangrijkste reden dat ik zaken doe met CCS Nederland is omdat het hier gaat om een bedrijf dat zijn afspraken nakomt. Afspraak is afspraak!"